Выступление Президента страны на торжественном собрании и концерте мастеров искусств Беларуси и России, посвященных 70–й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики).

Уважаемые друзья!

Дарагiя суайчыннiкi!

Паважаныя замежныя госцi!

Семдзесят гадоў назад, у лiпенi тысяча дзевяцьсот сорак чацвёртага года з беларускага Дома Урада быў зрынуты галоўны нацысцкi сiмвал – злавесная чорная свастыка.

Гэтыя некалькi велiчных iмгненняў адлюстравала кiнахронiка. I з той пары знакамiты кадр з толькi што вызваленага Мiнска стаў адным з яркiх сiмвалаў краху нацызму.

У той далёкi дзень сталiца нашай Радзiмы стала вольнай. I глыбока сiмвалiчна, што менавiта трэцяга лiпеня з'яўляецца галоўным дзяржаўным святам – Днём Незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь.

Прыняўшы на рэферэндуме такое рашэнне, беларускi народ аднавiў сувязь часоў. Уся наша нацыя схiлiлася ў паклоне ўдзячнасцi перад велiчным подзвiгам герояў, якiя вызвалiлi родную зямлю.

Фармальна гiтлераўцы акупiравалi тэрыторыю Беларусi. Але паставiць беларусаў на каленi яны не змаглi.

Супрацiўленне стала сапраўды ўсенародным. Пяць тысяч партызанскiх атрадаў, паўтара мiльёна франтавiкоў–беларусаў змагалiся з ворагам.

У вогнiшчы вайны згарэла жыццё кожнага трэцяга нашага суайчыннiка.

Былi разбураны больш за дзвесце гарадоў. Знiшчаны амаль дзесяць тысяч вёсак i пасёлкаў. Сотнi з iх спалены разам з людзьмi.

Акупанты ўстроiлi на беларускай зямлi страшны канвеер смерцi, стварыўшы дзвесце шэсцьдзясят канцэнтрацыйных лагераў i сто дзесяць гета.

Забываць пра гэта нельга!

Памяць – гэта трывожны звон Гiсторыi.

Ён папярэджвае сусвет, што любая вайна – гэта вар'яцтва.

Ён папярэджвае, што нi адна мэта не варта чалавечага жыцця.

Ён папярэджвае, што любога агрэсара рана цi позна спасцiгне ганебны крах.

Сёння мы аддаём данiну пашаны ўсiм загiнуўшым – героям–вызвалiцелям i бязвiнным ахвярам той крывавай бойнi. Мы памятаем i ганарымся подзвiгам пакалення Пераможцаў.

I мы абяцаем, што Нашу Перамогу мы нiкому не аддадзiм!

Барацьба з фашызмам выкавала лепшыя рысы нацыянальнага характару – патрыятызм, свабодалюбства i стойкасць. Тое, што нам заўсёды дапамагала пера­адольваць любыя цяжкасцi.

Вайна пакiнула глыбокi след у генетычнай памяцi беларускай нацыi. З неверагоднай сiлай уплавiла ў душу кожнага з нас непрыняцце гвалту. Таму мы, як нiхто iншы ў свеце, цэнiм магчымасць жыць без страху i гадаваць нашых дзяцей.

Наша вернасць памяцi аб той вялiкай вайне – гэта не проста данiна савецкаму мiнуламу. Менавiта там, у агнi народнага супрацiўлення па–сапраўднаму ўмацавалася тое пачуццё адзiнства, якое i стварае нацыю.

Народны паэт Беларусi Пiмен Панчанка сказаў пра сваю вайну:

«Нас адным снарадам забiвала,
Руская жанчына бiнтавала
У санбаце нас адным бiнтом...
З той пары раднi у нас багата
Крэўнай, партызанскай, франтавой».

А я дадаў бы да слоў паэта i такое ўдакладненне. Беларускую свабоду i незалежнасць сённяшняга дня адстойвалi беларус i рускi, украiнец i грузiн, азербайджанец i армянiн... Усе ў партызанскiм i франтавым страi былi ў згоде ў барацьбе з фашызмам, жылi з разуменнем i асэнсаваннем сваёй еднасцi. Гэтаму спрыяла адвечная людскасць народа Беларусi. Нездарма у нас спрадвеку казалi: «Дзе няма згоды, там няма ладу».

Свой дабрабыт наш народ збiрае i развiвае ў агульнаграмадскай згодзе, у прыхiльнасцi i павазе да ўсяго свету. Вiдаць, таму так i ўтульна ў нашай багатай на нацыянальную культуру краiне дзяржаўным мовам, на якiх гавораць беларусы. Аснова паразумення з суседзямi i светам – у нашай ваеннай гiсторыi.

Гэтае адзiнства выратавала нас у ваенны перыяд. Яно дало нам мудрасць i моц ужо ў новы час пабудаваць незалежную Беларусь. I мы павiнны захоўваць яго i памятаць: кожны, хто замахваецца на адзiнства нацыi, – вораг Беларусi!

Уважаемые товарищи!

Сегодня мы должны быть достойны исторической эстафеты, переданной нам поколением Победителей. Сейчас перед нами в новых условиях стоит все та же задача – сберечь свободу и независимость родной земли.

И мы должны помнить: самый главный фундамент независимости – это гражданин. Это – мы с вами. Ведь страна – это не просто несколько миллионов человек, случайно расселившихся на определенной территории. Страна – это единое сообщество граждан. Людей, объединенных общей исторической памятью, традициями и ценностями. Людей, объединенных искренним отношением к земле, доставшейся в наследство от предков.

Есть одно главное условие, при котором мы навсегда сохраним нашу Независимость, – если эта идея будет жить в сердцах и душах наших людей. Если каждый из нас будет настоящим гражданином своей страны – Гражданином с большой буквы.

Легко гордиться своей страной на словах. Легко рассуждать о патриотизме. Гораздо труднее слова подкреплять делами.

Родную землю нужно беречь и защищать не только в лихую военную годину. В мирное время страна также нуждается в заботе и внимании каждого из нас.

Патриотизм – это не только борьба с оружием в руках – это крайность, это – не дай Бог. Это и простые прозаические повседневные дела. В них не менее ярко, чем на войне, проявляется отношение человека к своему Отечеству.

Простой, но показательный пример.

Многие считают особым шиком ругать все свое, белорусское. Мол, все у нас плохо, товары хуже не бывает, ничего своего не хотим, давай все импортное. Я понимаю, вы тоже: это чисто по-белорусски.

Я далек от мысли хвалить свое просто потому, что оно свое. Наверное, сложно найти более жесткого критика качества белорусских товаров, чем ваш Президент.

Но я поставлю вопрос по–другому: а кто производит белорусские товары? Немцы? Китайцы? Американцы? Может, россияне? Нет! Белорусские товары производим мы с вами, белорусы.

И когда мы оцениваем белорусский товар – мы смотрим на себя в зеркало. Его сделали мы с вами. И если он чем–то плох, то, значит, это упрек только нам самим.

Гордость за свою страну – это не только гордость за победы, которые добыли не мы, а наши предки. Это не только гордость за достижения наших спортсменов на состязаниях, где мы присутствуем как зрители и болельщики.

Гордость за свою страну должна выражаться прежде всего в гордости за результаты собственного труда.

Работать на совесть – это тоже нравственная категория. Это и есть ежедневный патриотизм – внешне незаметный, но сегодня самый важный и самый необходимый нашей стране.

Или, к примеру, возьмем такую скучную материю, как уплата гражданином налогов. Вы спросите: а при чем тут патриотизм?

Еще древние римляне считали: гражданин – это прежде всего тот, кто платит налоги. Тот, кто содержит государство. Тот, кто часть своего труда добровольно отдает на общее дело.

Да, платить налоги – это обязанность. Более того, многие считают ее повинностью. Повинностью, от которой хочется любыми способами избавиться.

Но ведь налоги – это не только экономическая категория. Это категория политическая и, если хотите, нравственная. Это конкретный вклад гражданина в строительство нашего общего дома – Беларуси. В ее спокойствие и безопасность, в образование и здоровье нации, в комфорт и красоту наших городов и сел.

И стремление любыми способами увернуться от этого вклада – это своего рода нравственная измена Родине. Это непорядочность по отношению к тем, кто честно живет и трудится. И в каком–то смысле это предательство по отношению к тем, кто много лет назад не жалел для Родины жизни, которая во сто крат ценнее любых денег.

Личная честность каждого, работа на совесть на любом участке – будь то механизатор, водитель, учитель, программист, строитель или ученый – это и есть патриотизм. И одновременно это фундамент крепкой экономики. А крепкая экономика – это залог независимости, свободы и процветания Беларуси.

Я уже говорил и готов повторить еще раз – если и возникнет хоть какая–то угроза независимости нашей страны, то только по экономическим причинам.

Вы знаете, это особенно актуально в последнее время. И для меня больше всего. Меня все время пугают на опыте Украины: то с востока к нам полчища придут, а на востоке начинают пугать, что полчища придут с запада. Расчленят. Раздавят. Растерзают. Как Президент я не отбрасываю ни один из вариантов. Даже самых абсурдных. Я обязан это иметь в виду. Поэтому я всегда, везде и сегодня говорю о труде, о налогах, об экономике. Никакие полчища сегодня не в состоянии разрушить нашу страну! Мы ее если разрушим, то только сами. По экономическим и собственническим причинам. Если мы хотим не только жить сами... Мы уже пожили 20 лет в независимой и свободной Беларуси. Но если мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили на своем клочке земли, если мы хотим, чтобы наши дети не были под плеткой и не стояли больше ни перед кем на коленях, мы должны заложить этот фундамент, чего бы нам это ни стоило. И никакие полчища, никакие танки, никакие самолеты не в состоянии сегодня поставить нас на колени. Даже в одиночку – нас, белорусов. Все зависит от нас.

От настоящего гражданина не требуется много: будь порядочным человеком, работай на совесть, честно плати те же налоги.

Такое отношение мы должны воспитывать с самого детства: в школе, вузе, а дальше – в трудовом коллективе. Именно в этом сегодня и состоит формула патриотизма.

Уважаемые товарищи!

Мы живем в информационную эпоху, в век интернета и телекоммуникаций. Но, к сожалению, зачастую высокие технологии используются во вред человечеству. Все чаще мы слышим об информационных войнах и киберпреступности.

Один человек с компьютером порой может быть опаснее десяти с ружьем. Одним нажатием кнопки он может нанести больший вред, чем любое вооруженное до зубов подразделение.

Честная информация о нашей стране, откровенный и открытый диалог – это то, что сведет на нет любые попытки втянуть Беларусь в информационную войну.

Отличной иллюстрацией того, как это может происходить, стал майский чемпионат мира по хоккею с шайбой. Наши гости увидели современное, красивое, достойное европейское государство. Государство, где нет места злобе, ненависти и конфликтам. Где людей не делят ни по цвету кожи, ни по языку, ни по религии, ни по имущественному положению.

Мы, белорусы, по своей природе спокойны и неконфликтны, терпимы и необидчивы. Но понуждать нас и запугивать – бесперспективно, бесполезно, контрпродуктивно, как говорят дипломаты.

У нас выстроены равноправные отношения с крупнейшими мировыми державами – союз с Российской Федерацией, стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. Мы развиваем взаимовыгодное экономическое сотрудничество со многими другими большими и малыми государствами.

Совсем недавно вместе с Россией и Казахстаном мы создали Евразийский экономический союз. К подписанию документа мы шли несколько лет.

С 1 января 2015 года мы гарантируем участникам наших рынков свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Мы договорились осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.

Таким образом, мы вместе формируем крупнейший на постсоветском пространстве экономический союз стран, в котором живет 170 миллионов человек.

Уверен, такой Союз станет мощным центром экономического развития.

В последнее время много раздается голосов: мол, Беларуси это невыгодно. Не выгоднее, чем России и Казахстану. Скажу откровенно: мы договорились о дележке тех же пошлин, которые получаем от импорта. И мы в бюджет получили больше, чем получали раньше. Что мы потеряли? Ничего. И самое главное. Мы продаем за пределы нашей страны 75-80 процентов всего того, что мы создаем в Беларуси. Наша экономика ориентирована на экспорт. На продажи. На внешние рынки. Так она сложилась раньше и терять это нельзя.

Это, конечно, опасно, когда столько надо продать. И когда кризис в мире и у наших партнеров, тогда и нам тяжело. Но чтобы выдержать, чтобы жить нормально, надо быть на полшага впереди наших конкурентов. Это всегда подстегивает нацию модернизироваться, идти вперед, развиваться. Для того чтобы быть конкурентоспособными. Так, если 75 процентов продаем на внешних рынках, что же плохого, что мы получили этот рынок свободного доступа в 170 миллионов человек? Нам крайне необходим был этот экономический союз. Вы спросите: это решение всех проблем? Нет. Это хороший залог при хорошем труде реализовать нашу продукцию.

И тем не менее я ставлю задачу диверсифицировать нашу экономику и экспорт. Мы не должны опираться только на те страны, в которых традиционно работали и продавали. Поэтому мы едем на Кубу, в Никарагуа, в Эквадор, в Бразилию, в Венесуэлу. Осваиваем африканский рынок. Работаем с Сирией, Ираком, Ираном – странами, в которых очень трудно сегодня работать. Но войны когда–то заканчиваются и приходит мир. И люди всегда хотят кушать и обрабатывать землю, а мы можем это предложить нашим партнерам. Вот почему мы «мечемся» по всем странам в попытках нащупать свои интересы. И не во вред нашим партнерам, соседям – тем государствам, с которыми мы сотрудничаем. И договор о Евразийском экономическом союзе ничего плохого для Беларуси не принес и впредь не принесет. Ничего, кроме выгоды.

Уважаемые товарищи!

По–настоящему независимое государство без сильной армии существовать не может. Тем более если эта армия является наследницей воинов–победителей.

Мы укрепляем свою обороноспособность, обеспечивая наши войска самым современным вооружением и техникой. Мы обеспечиваем охрану рубежей Союзного государства Беларуси и России и решаем эту задачу совместно с нашими братьями.

Но безопасность государства – это не только армия. Это весь силовой блок – милиция и пограничники, КГБ и другие спецслужбы. Все они стоят на страже интересов государства и белорусского народа.

Жизнь показывает: нельзя расслабляться. Вооруженные конфликты – это не миф. Последние события тому подтверждение. Фактически без перерывов на протяжении нескольких лет идет гражданская война в Ливии и Египте, в Сирии и Ираке. Кто мог год тому назад предсказать события в Украине?

На этом фоне в Беларуси сохраняются мир и стабильность, спокойствие и согласие в обществе, единство народа. Это уникальный факт новейшей истории.

Говорят, человеческой натуре свойственно не ценить то, что есть. Как гласит народная пословица: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».

Мир, покой и безопасность относятся к таким незаметным ценностям. Когда они есть – никто их не замечает, вроде бы все так и должно быть. И мирное небо над головой, и спокойные улицы, и размеренная, безопасная жизнь. Все это воспринимается как само собой разумеющееся.

И лишь когда приходит беда, когда начинают рваться снаряды и свистеть пули, когда ночь освещается не тихим светом уличных фонарей, а зловещим заревом пожаров, когда становится страшно не то чтобы выйти из дома, а даже подойти к окну, когда гибнут близкие – только тогда начинает осознаваться ценность мира и согласия.

Кому–то из нас, возможно, казалось, что война – это давнее дело, навсегда оставшееся в музеях, книгах и фильмах, или что война – это очень далеко, в горах и пустынях чужой земли.

Но трагедия близкой нам Украины напомнила нам: война – это то, что может оказаться очень близко. И неожиданно близко. Война – это то, что случается, когда не ценится мир, стабильность и согласие. Когда общество раскалывается и впадает в революционную смуту.

Мы, белорусы, имеем великую ценность – мир, покой и согласие в обществе. Давайте помнить об этом, ценить и беречь это наше великое завоевание.

Если мы сумеем сберечь мир, то тогда мы сможем стать достойными подвига наших предков и сможем передать независимую Беларусь нашим детям и внукам.

Уважаемые соотечественники!

Дорогие ветераны!

Я хочу от всей души поздравить вас со знаменательной датой нашей героической истории – 70–летием освобождения и Днем Независимости Беларуси. Искренне желаю вам счастья, добра, здоровья и успехов в труде на благо любимой Родины.

Ни одному из нас, из тех, кто не был на той великой войне, не понять до конца, не прочувствовать тяжесть доли, выпавшей вам.

Вас не готовили в герои – вы стали героями сами, когда позвала Родина–Мать.

Вы сделали то, что казалось не под силу обычному человеку.

Вы – солдаты, фронтовики, подпольщики, партизаны, кто жил на оккупированных территориях, кто был в блокадном Ленинграде, кто насмерть стоял под Москвой, кто был в Сибири, далеко от этих мест, производя боеприпасы и оружие для наших солдат, – вы все герои. Вы шли в бой не только за свои семьи, не только за нашу страну – вы шли в бой за все человечество, за его жизнь, свободу и будущее. И это человечество должно быть всегда благодарно вам. Поэтому мы строим музеи, проводим мероприятия, чтобы показать всему человечеству, что оно должно стоя на коленях благодарить советский народ и наш белорусский народ за ту Великую Победу. За очищение от нацизма, который пришел не с нашей земли.

Вы победили!

Вечная слава вам, живым, и тем, кого уже нет с нами!

Низкий поклон и благодарность всем, кто приближал Победу! Доброго вам здоровья на долгие годы. Главное, я всегда вам это говорю, живите долго! Вы живые свидетели. Пока вы живете — живет мир и все помнят о той великой победе. Не будет вас – нам будет сложнее. Мы клянемся вам, что сбережем мир и согласие на нашей земле, отстоим ее Свободу и Независимость. Мы будем достойны вас! Мы не имеем права на иное!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Независимости!

БЕЛТА